Bilgi Güvenliği

CP Türkiye, ‘Türkiye’de gıda sektöründe en üretken ve verimli işi yapmak’ vizyonununa sahiptir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

CP Türkiye, ‘Türkiye’de gıda sektöründe en üretken ve verimli işi yapmak’ vizyonununa sahiptir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği’nin önemli bir rol oynadığı bilinciyle, aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

Bu ilkeler ışığında, bilgi güvenliği yönetim sistemimiz aşağıdaki amaçlar için bir çerçeve oluşturur:

Top